Applicant 3Β ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

RECEPTIONIST, P.R OFFICER

Υπηκοότητα: Ελληνική

 

Προφίλ

Επαγγελματίας με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αποφασιστική, συνεπής, με ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη οργάνωση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων.

Δυνατά Σημεία

·         Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

·         Δημιουργία Σχέσεων Εμπιστοσύνης

·         Δημιουργικότητα

·         Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές

·         Συνέπεια & Multitasking

·         Οργανωτικές Δεξιότητες

 

 

 

 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                            ____________________

12/2018 – σήμερα: OffLine Post

(https://www.offlinepost.gr/)

Αρθρογράφος

Περιγραφή θέσης:

ü  Ενημέρωση και σχολιασμός των εξελίξεων που αφορούν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του Μαΐου

Επιτεύγματα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συγγραφή ενημερωτικών άρθρων

 

06/2018 – 08/2018: Υπουργείο Εξωτερικών

(https://www.mfa.gr/)

Πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Ενημέρωσης

Περιγραφή θέσης:

ü  Απομαγνητοφώνηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών

ü  Επιμέλεια του ελληνικού ημερήσιου τύπου και ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών

Επιτεύγματα: Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος

 

10/2016 – 06/2018: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

(http://www.idis.gr/)

Εθελοντική Απασχόληση – Δόκιμη Ερευνήτρια

Περιγραφή θέσης:

ü  Συμμετοχή στη διεξαγωγή έρευνας με θέμα την εξωτερική πολιτική της Ινδίας

ü  Ενημέρωση για τον Διεθνή Τύπο

ü  Μηνιαία συγκέντρωση των μελών του Ινστιτούτου με σκοπό τη συζήτηση για ζητήματα της Διεθνούς Πολιτικής επικαιρότητας

Επιτεύγματα: Ανάπτυξη αναλυτικής & κριτικής σκέψης

 

03/2018 – 05/2018: Παπαστράτος - Philip Morris International (https://www.pmi.com/markets/greece/el/about-us/overview)

Lead Generator

Περιγραφή θέσης:

ü  Ενημέρωση πελατών σχετικά με το προϊόν (IQOS)

ü  Προώθηση του προϊόντος

ü  Διεύρυνση πελατολογίου

Επιτεύγματα: Επίτευξη των ημερήσιων στόχων

 

02/2016 – 02/2018: MSPS, Sales Promotion Center, Have Fun Group, Mindtrap Ε.Π.Ε.

Promoter

Περιγραφή θέσης:

ü  Προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων

ü  Υποδοχή σε συνέδρια & εκθέσεις

Επιτεύγματα: Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων & ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 

03/2017 – 06/2017: Υπουργείο Εξωτερικών

(https://www.mfa.gr/)

Πρακτική άσκηση στη Β2 Διεύθυνση & στη Διπλωματική Ακαδημία

Περιγραφή θέσης:

ü  Διοικητική υποστήριξη

ü  Γραμματειακή υποστήριξη

ü  Αρχειοθέτηση

Επιτεύγματα: Ανάπτυξη συνέπειας και υπευθυνότητας

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                                                                                                                        ____________________

2018: Project Future, διοργάνωση: Regeneration Academy & Τράπεζα Πειραιώς (https://www.projectfuture.gr/excellence-in-customer-experience.html)

                     Εξειδίκευση: Excellence in Customer Experience

2014-2018: Πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

                     Βαθμός: Λίαν Καλώς (8,13/10)

Ενδεικτικά Μαθήματα: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Εννοιολογικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ, Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον

 

2014: 1ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου

Απολυτήριο Λυκείου

                     Βαθμός: 19,3/20

Επιτεύγματα: Πρωτεία και Αριστεία Προόδου λόγω της «άριστης» επίδοσης

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ                                                                                                                  ____________________

Αγγλικά:   Άριστη γνώση (Certificate of Proficiency in English – University of Michigan)

ΓερμανικάΚαλή γνώση (Επιπέδου Β1)

 

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ                                                                                                                                   ____________

ü  Λογισμικό - Πακέτα:

o   Βασικές γνώσεις: SPSS

ü  Λειτουργικά Συστήματα

o   Άριστη γνώση: Microsoft Windows (όλες οι εκδόσεις)

ü  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

o   Άριστη γνώση: LinkedIn, Twitter, Facebook

 

ΣEΜΙΝΑΡΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ _________________________________________________________________________________

ü  12/2017: Εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας “Erasmus+” (KA1, KA2, KA3), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης (https://www.alfhellas.gr/)

ü  2-5/03/2017: Συνέδριο Delphi Economic Forum 2017 με θέμα “Outlook for Greece and the region vision 2020 – 2030” (http://2017.delphiforum.gr/), διοργάνωση:

ü  3-6/04/2015: Προσομοίωση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων “EUropaS” (http://www.irtea.gr/?p=2116), διοργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ)

 

PROJECTS_________________________________________________________________________________________________________

ü  12/2017: Σύνταξη και παρουσίαση εργασίας με θέμα «Ρωσία & Κίνα: Εικόνες καρτών στον Ελληνικό Τύπο» στο συνέδριο: «Εικόνες καρτών: Δ. Πολιτική, Στρατηγική επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης»

Επιτεύγματα: Γνώση χρήσης του εργαλείου «State-Mapping: Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου»

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ__________________________________________________________________________________________________

ü  14/01/2019: «Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια» αναρτημένη στην ιστοσελίδα OffLine Post

ü  26/12/2018: «Ευρωπαϊκές Εκλογές καθορίζοντας το Μέλλον της Ε.Ε και της ζωής μας» αναρτημένη στην ιστοσελίδα OffLine Post

ü  2/11/2017: «Μανιφέστο για την εκπαίδευση μετ’εμποδίων» αναρτημένη στο Power Politics

ü  4/07/2017: «Το τελευταίο επεισόδιο στο Αιγαίο και το Διεθνές Δίκαιο»  αναρτημένη στο ΚΕΔΙΣΑ

ü  2/12/2015: «Η έννοια του σχετικού στις Διεθνείς Σχέσεις : Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)» αναρτημένη στο ΚΕΔΙΣΑ

ü  27/10/2015: «Ο Κόκκινος Δράκος» αναρτημένη στο ΚΕΔΙΣΑ

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ            _____________________________________________________________________________________________

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ      ____________________________________________________________________________________________

Παρακολούθηση σεμιναρίων για την ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills), εθελοντισμός, συγγραφή ποιημάτων, modeling (catwalk, photo shooting)